Foreningens lokaler


Egedal Akvarie Forening råder over lokaler under Sandbjerghallen. For at få adgang skal du have et fritidsbruger kort. Dette kan rekvireres hos foreningens sekretær. Kortet er fosynet med en 4-cifret pinkode. Når du bruger kortet i dørautomaten, bliver du bedt om at indtaste pinkoden, for at åbne døren. Du går ned af trappen og ind til venstre ad gangen indtil du er ved indgangen til foreningens lokaler.


I lokalerne har foreningens medlemmer akvarier, som de selv vedligeholder, som regel på mandagsmøderne fra kl. 19.30.  Uden for dette tidsrum er det kun foreningens bestyrelse, som har adgang til lokalerne.  Bestyrelsen  sørger for at fodre fiskene uden for mandagsmøderne. Hvis du er interesseret i at få et akvarium, skal du kontakte foreningens bestyrelse.