ForeningenEgedal Akvarie Forening er en videreførelse af Ølstykke Akvarieforening. I mange år havde Ølstykke Akvarieforening lokaler på Jørlunde skole, men i 2018 kunne foreningen ikke længere være på skolen. Vi fik imidlertid tilbudt nye lokaler i Stenløse under Sandbjerghallen (de nuværende lokaler). Da vi nu ikke længere havde til huse i Ølstykke, men i Egedal kommune, valgte vi af skifte navn til Egedal Akvarieforening. De fleste af foreningens medlemmer bor i Egedal kommune, men vi har også medlemmer fra andre kommuner.


Foreningens formål fremgår af foreningens vedtægter, som du kan finde her


Kontingentet er 250 kr pr år, som går fra 1.april til 31.marts.